MPLS verkko

Useammat yritykset luottavat MPLS-verkkoihin (Multi-Protocol Label Switching). MPLS varmistaa tietoliikenteen sujuvuuden ja tehokkuuden

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Miten MPLS verkko toimii?

Vaikka MPLS teknologia on keskeinen osa modernia verkkoinfrastruktuuria, sen toimintaperiaatteet voivat olla mysteeri. Miten MPLS-verkko toimii, millaisia etuja ja haittoja siihen liittyy sekä kuinka se vertautuu perinteisiin verkkoratkaisuihin? Tutustutaanpa MPLS: verkkoon tarkemmin. 

MPLS-verkon perusperiaatteet

MPLS on lyhenne sanoista Multi-Protocol Label Switching, joka tarkoittaa moniprotokolla-labeleiden vaihtoa.

Kuten nimestä voi päätellä, MPLS:n keskeinen periaate on datan reititys verkon läpi labeleiden avulla. Nämä labelit ovat numeerisia tunnisteita, jotka liitetään dataan sen saapuessa MPLS-verkkoon.

Toisin kuin perinteisissä IP-verkoissa, joissa reititin tutkii jokaisen paketin päättääkseen mihin seuraavaksi ohjata paketti, MPLS-verkoissa tämä päätös tehdään vain kerran.

Kun data saapuu verkkoon, se luokitellaan ja sille annetaan label. Tämän jälkeen kaikki reitittimet verkon sisällä ohjaavat datan perille pelkän labelin perusteella. Tämän ansiosta MPLS-verkot v ovat erittäin tehokkaita ja joustavia. Etikettipohjainen reititys mahdollistaa myös monimutkaisten verkkojen hallinnoinnin yksinkertaistamisen ja tehostamisen.

 

Miten MPLS reitittää tietoa?

Miten MPLS reitittää tietoa?

MPLS-verkon toiminta perustuu, kuten todettua, etikettien eli ”labeleiden” käyttöön datan reitityksessä.

Kun data saapuu verkkoon, sille annetaan etiketti, joka määrittää sen kulkureitin verkon läpi.

Etiketti on lyhyt, kiinteän pituinen bitti-sarja, joka lisätään datan alkuun. Etiketin antamisen jälkeen data ohjataan seuraavalle reitittimelle MPLS-verkossa.

Jokainen reititin tarkistaa saapuvan datan etiketin ja päättää sen perusteella, minne data ohjataan seuraavaksi. Reititin voi myös vaihtaa datan etiketin uuteen ennen sen lähettämistä eteenpäin. Tärkeä osa MPLS-reititystä ovat niin sanotut LSP:t (Label Switched Paths), eli etikettiohjatut polut.

Nämä polut muodostavat virtuaalisia yhteyksiä lähtö- ja kohdepisteiden välillä MPLS-verkossa. LSP:t mahdollistavat erilaisten liikennetyyppien, kuten ääni- ja videoliikenteen, priorisoinnin ja varmistavat sitä kautta tehokkaamman verkkoliikenteen hallinnoinnin.

MPLS-verkon hyödyt ja haitat

MPLS-verkoilla on merkittäviä etuja verrattuna perinteisiin IP-verkkoihin.

Ensinnäkin, MPLS mahdollistaa datan reitityksen tehokkaammin ja nopeammin, koska jokaisen verkon reitittimen ei tarvitse analysoida datan koko otsikkoa määrittääkseen sen seuraavan sijainnin. Tämän ansiosta MPLS-verkot voivat käsitellä suuria määriä liikennettä ilman pullonkauloja.

Toiseksi, MPLS:n avulla voidaan luoda virtuaalisia yksityisverkkoja (VPN), jotka tarjoavat turvallisen tavan siirtää tietoa verkossa. Lisäksi MPLS tukee Quality of Service (QoS) -ominaisuutta, jonka avulla voidaan priorisoida tietyntyyppistä liikennettä, kuten VoIP-puheluita tai videoneuvotteluja.

Kolmanneksi, MPLS on protokollariippumaton: se voi kuljettaa mitä tahansa verkkoliikennettä riippumatta sen alkuperäisestä protokollasta.

MPLS:n kääntöpuolena on taas sen monimutkaisuus ja korkeammat käyttökustannukset verrattuna perinteisiin IP-verkkoihin.

MPLS vs. perinteiset verkot

Perinteiset IP-verkot ja MPLS-verkot eroavat toisistaan monella tapaa. Yksi merkittävimmistä eroista on se, miten ne käsittelevät ja reitittävät dataa. IP-verkoissa jokainen paketti analysoidaan erikseen, ja sen perusteella päätetään, minne paketti ohjataan seuraavaksi. Tämä prosessi toistuu jokaisessa verkon reitittimessä, mikä voi johtaa viiveisiin  suurilla datamäärillä.

Esimerkkejä MPLS-verkon käytöstä yrityksissä

MPLS-verkkoja käytetään laajasti eri alojen yrityksissä.

Esimerkiksi finanssiala, jossa tietoliikenteen luotettavuus ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Monet pankit ja muut finanssilaitokset käyttävät MPLS-verkkoja varmistaakseen turvalliset yhteydet toimipaikkoihinsa ja asiakkaidensa kanssa.

Myös terveydenhuoltoalalla MPLS on yleisesti käytössä. Sairaalat, klinikat ja muut terveydenhuollon toimijat voivat hyödyntää MPLS:ää esimerkiksi potilastietojen siirtämiseen tai reaaliaikaisten videoneuvottelujen järjestämiseen.

Lisäksi monilla valmistavan teollisuuden yrityksillä on useita tuotantolaitoksia eri puolilla maailmaa, ja ne tarvitsevat tehokkaan tavan siirtää tietoa näiden laitosten välillä.

MPLS-verkot mahdollistavat suurten datamäärien nopean ja luotettavan siirron.

Ota yhteyttä ja katsotaan, olisiko MPLS hyvä ratkaisu teidän yrityksenne tarpeisiin.