Muutamissa IP-Onlyn verkon kautta toimitetuissa asiakasliittymissä oli häiriö 11.12.2018. Vika alkoi klo 10:53 ja yhteydet palautuivat klo 11:08.

Häiriö aiheutui sähkökatkoksesta IP-Onlyn konesalissa, joka toimii myös runkopisteenä kyseisten verkkojen reititykselle.

S1 Networksin omien IP avaruuksien takana olevat liittymät eivät kärsineet häiriöstä vaan ne reitittyivät normaalisti muiden transit tarjoajien verkkojen kautta.

IP-Onlyn tiedotus häiriöstä löytyy heidän omilta verkkosivuiltaan: