Minkälaiseksi koet yrityksesi verkkoratkaisujen ja tietoliikenneyhteyksien hallinnoinnin? Teetkö yhteistyötä usean eri yhteistyökumppanin kanssa? Kenen puoleen käännyt mahdollisissa ongelmatilanteissa? Oletko koskaan ajatellut hankkivasi yritysnetin, palomuurin ja sisäverkon laitteet yhdeltä ja samalta palveluntarjoajalta? Palveluiden keskittäminen yhdelle kumppanille on yksinkertaisesti järkevintä, sillä se sujuvoittaa niin sopimusasioiden hallintaa kuin mahdollisten vikatilanteiden selvittelyäkin.

Keskittäminen tuo läpinäkyvyyden

Valitettavan moni yritys ei ole tilanteen tasalla solmimistaan IT-palvelusopimuksista. Arjen kiireessä ei tule helposti miettineeksi palveluiden keskittämisen mahdollistavia hyötyjä. IT-asioita olisi kuitenkin huomattavasti helpompi hallinnoida, jos yrityksen palvelukokonaisuudesta vastaisikin yksi palveluntarjoaja monen yhteistyökumppanin sijaan. Laajan kumppaniverkoston kanssa toimiminen synnyttää luonnollisesti monia erillisiä sopimuksia ja laitetakuita. Tällaisen paletin hallitseminen vie luonnollisesti paljon arvokasta työaikaa. Keskittämisen myötä on yrityksen IT-palvelukokonaisuus helpommin ymmärrettävissä ja hallinnoitavissa.

Toimiva verkkoyhteys ja mahdollisten häiriötilanteiden ennakointi mahdollistavat tehokkaan työskentelyn ja liiketoiminnan sujuvan hoitamisen. Jotta yllättäviltä ongelmatilanteilta vältyttäisiin, tulisi palveluita kuten verkkoyhteyttä, laitteita ja palomuuria valvoa ennakoivasti. Tällöin esimerkiksi vanheneva laitteisto olisi mahdollista vaihtaa jo ennen sen ikääntymisestä johtuvien ongelmien ilmaantumista.

IT-ympäristöä olisi hyvä voida valvoa kokonaisuutena yhden palveluntarjoajan toimesta, mikä tekee vian määrittämisestä huomattavasti helpompaa. Mahdollisissa vikatilanteissa tulisikin voida toimia johdonmukaisesti. Turhan usein joutuu yrityksen IT-asioista vastaava henkilö arvuuttelemaan vian syytä ja sitä, kuka olisi oikea taho auttamaan. IT-palveluiden keskittäminen yhdelle toimijalle tekee vastuurajapinnasta selkeän: ongelman ilmaantuessa tiedät heti kenelle soittaa, jolloin aikaasi ei pala eri yhteistyökumppaneille soitellessa.

S1 Networks tarjoaa monipuolisen IT-palveluvalikoiman

S1 Networks tarjoaa asiakkaillensa kattavan palvelukokonaisuuden, joka pitää sisällään yritysvalokuituyhteydet, mobiilivaihteen, lähiverkon ja tietoturvan. Palvelukokonaisuutta lähdetään miettimään aina asiakkaan tarpeesta. Yrityksen liiketoiminnan erityistarpeet tunnistamalla pystytään varmistamaan nettiyhteyden ja palvelukokonaisuuden riittävyys. Palvelujen toimivuus varmistetaan ympärivuorokautisella valvonnalla, asiakkaan laitteita ja verkkoa monitoroiden. Esimerkiksi mahdollisen verkkoyhteysongelman selvittäminen aloitetaan jo tunnin sisällä vikailmoituksesta. Viat ovat kuituverkoissa kuitenkin äärimmäisen harvinaisia.

S1 Networksin myyntijohtaja Mika Baggström kuvailee S1 Networksin henkilökohtaista palvelutyyliä näin: ”Tavoitat meidät yhdellä puhelinsoitolla tai vaikkapa WhatsApp -viestillä. Meidän asiakkaanamme sinun ei tarvitse nostella tikettejä! Otamme huolenaiheesi käsittelyyn jo tunnin sisällä ensimmäisestä yhteydenotostasi.”

”Rohkaisen sinua ostamaan palvelukokonaisuuden S1 Networksiltä, sillä se tulee kyllä ajan myötä osoittautumaan kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi. Myös neuvojen ja avun pyytämisen kynnyksesi tulee laskemaan, kun sinulla on mahdollisuus asioida palvelualttiin kumppanin kanssa”, kiteyttää Baggström keskittämisen hyödyistä.

Kiinnostaisiko sinua virtaviivaistaa yrityksesi IT-asioiden hoitoa?

S1 Networks tarjoaa asiakkaillensa:

  • yrityksen nettiliittymät
  • yrityksen matkapuhelinliittymät
  • mobiilivaihteet
  • varmistus- ja tallennusratkaisut
  • konesalipalvelut
  • pilvikaistan
  • sisäverkon laitteineen palveluna
  • palomuuriratkaisut

Tule asiakkaaksi ja ota keskittämisen hyödyt vastaan. Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä, niin laitetaan yhdessä yrityksenne IT-paketti huippukuntoon!

Mika Baggström
myyntijohtaja
mika@s1networks.fi
+358 40 0612 672

Sinua saattavat kiinnostaa myös nämä