Usein kysyttyä, S1-mobiilivaihde

Näin puhelut tuottavat tulosta

UKK, mobiilivaihde

Tässä on vastauksiamme usein kysyttyihin kysymyksiin, jota koskevat mobiilivaihdettamme. Kysy rohkeasti, kun haluat tietää lisää!

Myyntijohtaja Mika Baggström
mika@s1networks.fi
+358 40 0612 672

S1-mobiilivaihdetta koskevat kysymykset on jaoteltu kolmeen aihealueeseen. Voit siirtyä niihin suoraan tästä:

Minkälainen palvelu S1-mobiilivaihde on?

Mikä on S1-mobiilivaihde?

S1-mobiilivaihde on sovellus, jonka avulla yrityksen puhelinliikennettä voi hallita matkapuhelimesta tai muusta laitteesta. Mobiilivaihde on kätevä ja edullinen ratkaisu perinteisen puhelinvaihteen tilalle.

Mobiilivaihde toimii oman sovelluksemme avulla. Perinteistä puhelinvaihdetta tai tehtävään palkattua vaihteenhoitajaa ei välttämättä enää tarvita, koska yrityksen henkilökunta pystyy näkemään suoraan omilta kännyköiltään toistensa yhteys- ja tilatiedot sekä käsittelemään soitonsiirtoja ja muita operointeja. Mobiilisovellus on kätevä etenkin silloin, jos henkilökunta työskentelee paljon toimiston ulkopuolella ja on harvoin yhtä aikaa samassa paikassa.

Jos yrityksen henkilökunta työskentelee pääosin samoissa tiloissa, puhelinliikennettä on kätevintä hoitaa tietokoneeseen asennettavan työasemasovelluksemme avulla. Jos työntekijöitä on paljon, silloin voi olla parasta, että ohjelman käytöstä vastaa vaihteenhoitaja. Pääosin asiakkaamme käyttävät vaihdepalveluamme kuitenkin matkapuhelimilla.

S1-mobiilivaihde toimii kaikilla matkapuhelimilla ja internetiin kytketyillä ns. SIP-pöytäpuhelimilla. Henkilökunnan puhelimet voivat olla myös merkiltään ja malliltaan erilaisia. Käytössä voi olla erilaisia numeroita: perinteisiä lankanumeroita, kännykkänumeroita tai vaikkapa palvelunumeroita. Mobiilivaihteemme toimii kaikissa suomalaisissa verkoissa, ja siihen voi liittää myös ulkomaisia numeroita.

Miten S1-mobiilivaihde toimii?

Mobiilivaihteessamme henkilökunnan voi jakaa kutsuryhmiin niin, että esimerkiksi huolto, asiakaspalvelu tai myynti muodostavat oman ryhmänsä. Jos ryhmän jäsenelle tulee soitto, johon hän ei voi vastata, soitto ohjautuu muille jäsenille ennalta sovitun järjestyksen mukaan. Jokainen yritys voi itse määritellä tarvitsemansa ryhmät sekä soiton kiertotavan ja järjestyksen. Puhelu voi tulla esimerkiksi kaikille yhtä aikaa, ja ensimmäisenä vapautuva vastaa siihen. Tai soitto voi mennä ensimmäiseksi sille, joka on viime aikoina vastannut puheluihin vähiten. Koko kutsuryhmän jäsenet pystyvät myös näkemään, onko asiakkaalle soitettu takaisin. Palvelussa on monenlaisia vaihtoehtoja yrityksen omien tarpeiden mukaan.

Vaihteeseen sisältyy aina myös hallintaohjelmisto, jonka avulla käyttäjä voi halutessaan tehdä kaikki muutokset itse. Hän voi tehdä esimerkiksi nauhoitteita tai lisätä uusia työntekijöitä vaihteen piiriin.

Miten S1-mobiilivaihde eroaa muista vastaavista järjestelmistä?

Meidän mobiilivaihteessamme on monta hyvää erityisominaisuutta, ja siihen voi tarvittaessa räätälöidä lisäominaisuuksia.

Mobiilivaihteessa henkilökunta jaetaan kutsuryhmiin, joissa esimerkiksi huolto, asiakaspalvelu ja myynti muodostavat oman ryhmänsä. Tärkein erityisominaisuuksistamme on, että takaisinsoitto näkyy koko ryhmälle. Eli kun asiakkaalta on tullut soitto, johon ei kukaan ei voinut vastata, ensimmäisenä vapautuva voi soittaa hänelle takaisin. Myös kaikki muut ryhmän jäsenet näkevät, että takaisinsoitto on hoidettu, eivätkä he soita asiakkaalle enää uudestaan. Tämä on asiakkaan kannalta erittäin tärkeä ominaisuus: häntä ei häiritä moneen kertaan samasta asiasta.

Vaihteeseemme voi liittää myös ulkomaisia numeroita, tämä ei ole itsestäänselvyys kaikissa mobiilivaihteissa.

S1-mobiilivaihteeseen on tarjolla erilaisia lisäominaisuuksia. Sen voi integroida esimerkiksi Microsoftin Teams- ja Dynamics-ohjelmistoihin. Lisäksi avoimen lähdekoodin avulla voi tehdä integraatioita tarvittaessa muihinkin ohjelmistoihin.

Voiko S1-mobiilivaihteen yhdistää suoraan esimerkiksi Microsoft Teamsiin?

Mobiilivaihteemme voi helposti integroida osaksi Microsoftin Teams -järjestelmää. Se tarkoittaa, että lanka- ja mobiilinumerot voi tuoda myös Teams-ympäristöön helposti ja erittäin kustannustehokkaasti, puhtaana pilvipalveluna. Puheyhteys on toteutettavissa joko Teamsilla itsenäisesti tai mobiilivaihderatkaisulla laajennettuna.

Millaiselle yritykselle S1-mobiilivaihde sopii?

Mobiilivaihteemme sopii monenlaisille yrityksille, tässä ei ole esimerkiksi kokorajoitusta. Mobiilivaihde toimii mobiiliverkossa, ja siksi sitä ei tietenkään kannata ottaa sellaiseen paikkaan, jossa verkko ei toimi hyvin. Tilalle kannattaa ottaa silloin internet-pohjainen palveluvaihde.

Mitä hyötyä yritykselle on S1-mobiilivaihteesta?

S1-mobiilivaihde on perinteistä puhelinvaihdetta helppokäyttöisempi ja paljon halvempi vaihtoehto. Se ei vaadi laiteinvestointeja, vaan käytön voi aloittaa heti, kun on tehnyt sopimuksen kanssamme ja asennus on valmis. Mobiilivaihteemme toimii kaikkien suomalaisten operaattorien verkoissa, ja siihen voi yhdistää erilaisia matkapuhelimia ja monia pöytäpuhelimiakin. Kun sovellus on asennettu, jokainen käyttäjä saa oman henkilökohtaisen tunnuksen ja käyttö voi alkaa.

Miten S1-mobiilivaihde auttaa asiakaspalvelua?

Henkilökunta on mobiilivaihteen avulla helposti asiakkaiden tavoitettavissa. Yrityksen työntekijät näkevät toistensa sijainnin ja varaustilanteen sekä voivat palvella asiakasta näiden tietojen perusteella. Jokaisessa asiakaspalveluryhmässä päätetään, missä järjestyksessä puhelu kiertää, ja kaikki näkevät myös, onko asiakkaalle soitettu takaisin. Työntekijä voi tarvittaessa ottaa käyttöön varattu-tilan, jolloin asiakkaan puhelut ohjautuvat muille ryhmään kuuluville.

Miten S1-mobiilivaihde hankitaan, ja mikä on hinta?

Miten S1-mobiilivaihteen hankinta etenee?

Kun olemme tehneet yrityksen kanssa hankintasopimuksen, sovimme yhdessä asennusajan. Ennen varsinaista käyttöönottoa kartoitamme yrityksen käyttötarpeet ja teemme niiden perusteella yrityksen haluamat ennakkomäärittelyt.

Lähetämme ohjeet applikaation lataamiseen, jotta yrityksen työntekijät voivat ottaa sovelluksemme käyttöönsä. Sovimme myös yrityksen haluamasta käyttökoulutuksesta. Voimme kouluttaa henkilökuntaa paikan päällä tai järjestää etäkoulutuksen. Useimmat oppivat mobiilivaihteen käytön yhden koulutuksen perusteella, mutta tuemme käyttäjiä tarvittaessa enemmänkin.

Minkälaisen verkkoyhteyden S1-mobiilivaihde vaatii?

Mobiilivaihteemme käyttö vaatii normaalin mobiiliyhteyden. Jos vaihteeseen on kytketty pöytäpuhelimia, työasemasovelluksia varten pitää varmistaa, että verkkoyhteys on symmetrinen eli kulkee molempiin suuntiin yhtä nopeasti. Näin puheluihin ei tule viivettä. Yhteyden on silloin oltava vähintään 5/5 Mbps.

Minkälaiset laitteet yrityksen on hankittava S1-mobiilivaihdetta varten?

Mobiilivaihdettamme varten ei tarvitse hankkia erillisiä laitteita, vaan se toimii yrityksen omissa matkapuhelimissa ja internetiin kytketyissä pöytäpuhelimissa. Puhelimiin asennetaan sovellus puhelimen omasta sovelluskaupasta. Jos tarvitaan ohjelma tietokoneelle, senkin saa asennettua helposti selaimen kautta.

Kuinka paljon S1-mobiilivaihde maksaa?

S1-mobiilivaihde on yritykselle edullinen ratkaisu, hintamme perustuu käyttäjämääriin. Esimerkiksi kymmenen käyttäjän mobiilivaihde kolmella ryhmänumerolla sekä omilla alanumeroilla maksaa 65 euroa kuukaudessa.

Kun käyttäjiä on paljon, hinta on edullisempi per käyttäjä. Kannattaa pyytää meiltä omalle yrityksellesi räätälöity tarjous! Lue lisää 

Kuinka nopeasti voin saada S1-mobiilivaihteen yritykselleni?

Kun olemme tehneet sopimuksen, mobiilivaihteemme saa käyttöön noin viikossa.

Voinko pitää vanhan puhelinoperaattorini liittymän ottaessani S1-mobiilivaihteen?

Kyllä voit. Mobiilivaihteemme toimii kaikissa suomalaisissa liittymissä.

Miten S1-mobiilivaihde näkyy puhelun vastaanottajalle? Kenen numero näkyy soittajana?

Voit valita näkymän puhelukohtaisesti. Näkyvä numero voi olla esimerkiksi myyntiryhmäsi numero, oma alanumerosi tai oman matkapuhelimesi numero.

S1-mobiilivaihteen ominaisuudet

Mitä ominaisuuksia S1-mobiilivaihteessa on tarjolla?

Perusominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi puheluiden välitys, käyttäjien tilatietojen päivitys, soittaminen yritysnumerolla, jono- ja soittoryhmien luonti sekä jonotustiedotteiden luonti ja jonotusmusiikin valinta.

Millaisia lisäpalveluja S1-mobiilivaihteeseen on saatavilla?

Puhelut voi halutessaan tallentaa ja puheluille voi asettaa takaisinsoittojärjestelmän sekä siitä kertovan tiedotteen. S1:n mobiilivaihteen voi myös integroida esimerkiksi Microsoftin Teams- ja Dynamics-ohjelmistoihin. Lisäksi avoimen lähdekoodin avulla voi tehdä integraatioita tarvittaessa myös muihin ohjelmistoihin.

Lisäksi vaihteeseen on saatavilla takaisinsoittopalvelu, puheposti ja puhelinneuvottelupalvelut sekä IVR eli Interactive voice response, jonka avulla soittaja voi edetä palvelussa numeronäppäimiä valikoimalla. Puheluiden tallenteille voimme tarjota haluamanne tallennusajat.

Voinko käyttää S1-mobiilivaihdetta pöytäpuhelimella?

Voit liittää vaihdepalveluumme matkapuhelimia tai internetiin kytkettyjä, niin sanottuja SIP-pöytäpuhelimia (Session Initiation Protocol).

Onnistuuko puhelun siirtäminen S1-mobiilivaihteessa?

Kyllä, puhelut voi siirtää toiselle vastaanottajalle helposti. Jokainen käyttäjä voi tarvittaessa siirtää puhelun toiselle painamalla vain yhtä nappia kännykästään.

Voiko ulkomaisia numeroita liittää S1-mobiilivaihteeseen?

Kyllä voi, meidän mobiilivaihteeseemme voi liittää kaikenlaisia numeroita.